Skip to main content

Uppsägning av bostad

Här kan du begära uppsägning av din lägenhet.

Uppsägningstiden är tre (3) månader enligt hyreslagen och räknas från månadsskiftet som infaller närmast efter att vi mottagit denna uppsägning via hemsidan.

Efter att Andol Bostad mottagit begäran om uppsägning skickas en bekräftelse brevledes. Bekräftelsen skrivs under av samtliga avtalsinnehavare och returneras i det medskickade kuvertet. Därefter är uppsägningen giltig.

Uppgifter lägenhet

Uppgifter avtalsinnehavare

 

Uppgifter ny adress